Co to są informacje niejawne i jaki jest cel ich stosowania?

Informacje niejawne to termin prawny, wprowadzony do polskich przepisów w formie definicji w 2010 roku. Jaki to rodzaj informacji? Niejawny w tym wypadku oznacza, że ujawnienie ich
spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne.

Zakres usług firm konsultingowych

To teoria, ale jak ten temat wygląda w praktyce? Niejedna firma konsultingowa w swoim portfolio usług działania w zakresie ochrony informacji niejawnych – na przykład warszawska IKG Technology.  Warszawska firma konsultingowa IKG Technology od lata działa w obszarze cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych analogowych. Także w zakresie informacji jawnych posiada w swoim portfolio usług między innymi: 

  • sporządzanie odpowiedniej i wymaganej przez przepisy dokumentacji na temat ochrony informacji niejawnych
  • szkolenia w zakresie tego, jak chronić informacje niejawne przed wyciekiem
  • sporządzanie dokumentacji na temat bezpieczeństwa niejawnych systemów informatycznych
  • przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz innych
  • konsultacje oraz fachowe doradztwo w temacie, jak postępować w przypadku bezpieczeństwa przemysłowego organizacji (w zakres ochrony informacji niejawnych wchodzi też bezpieczeństwo fizyczne)

Ochrona informacji niejawnych

Wiele firm i spółek potrzebuje kogoś, kto jest wyspecjalizowany w temacie ochrony informacji niejawnych. W Warszawie jest to np. firma konsultingowa IKG Technology. Proponuje szerokie spektrum usług, mających na celu wsparcie w zakresie organizacji pionu ochrony, fachowe doradztwo w zakresie ochrony, a także tworzenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa i rekomendacji, co robić, by informacje niejawne były odpowiednio chronione.

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych 

Każda jednostka organizacyjna, w której przetwarzane są informacje niejawne, powinna posiadać kierownika, odpowiadającego za ochronę tych informacji. Powinno to być zorganizowane w taki sposób, by zapewnić im bezpieczeństwo zgodnie z opisanymi w przepisach rekomendacjami. Może one zatrudnić kogoś i udzielić jej pełnomocnictwa. Wówczas taką osobą w jednostce organizacyjnej jest pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, którego głównym zadaniem jest dbałość o to, by przestrzegano przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

Redakcja ronet.pl