Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne to zbiór zasad technicznych, jakie muszą być spełniane przez nowo budowane budynki. W skład tych zasad wchodzą przepisy regulujące projektowanie, wznoszenie nowych obiektów, przebudowę oraz remontowanie budynków.

Zmiany w prawie budowlanym

Według ustaleń Parlamentu Europejskiego wszystkie nowo budowane domy mają zużywać mniej energii, dzięki czemu będą energooszczędne. Przepisy te dotyczą także już powstałych budynków, które w czasie modernizacji muszą być dostosowane do jak najmniejszego zużycia energii pierwotnej. Warunki te spełniać musi każdy inwestor budujący lub modernizujący obiekty w 2021 roku.
Zmiany w przepisach dotyczą energooszczędności obiektów. Budynki wznoszone po ostatnim dniu grudnia 2020 roku muszą być samowystarczalne. Przepisy te dotyczą zwiększenia energooszczędności elementów, jakie wykorzystane są do budowy domów, modernizacji kotłów i pieców grzewczych oraz ograniczenie zapotrzebowania budynku na pierwotną energię.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki

W roku 2021 budowanie domów opierać ma się na energooszczędności oraz ekologii. Aby spełnić wymagania techniczne, inwestorzy mogą skorzystać z dotacji, np. „Czyste powietrze”, która umożliwia zakup pompy ciepła oraz wymianę pieca grzewczego.
Dotację tę uzyskać można na modernizację istniejącego budynku, a także na budowę nowego. Środki z dotacji można przeznaczyć na wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku oraz na wymianę lub zakup nowego pieca grzewczego.
Jeśli ktoś jest właścicielem domu jednorodzinnego, może starać się o ulgę termomodernizacyjną, która umożliwia odliczenie od podatku kosztów związanych z zakupem materiałów budowlanych, opłaceniem usług oraz wszystkie inne koszty wynikające z termomodernizacji domu.
Nowe warunki techniczne budynków dotyczą także stolarki okiennej oraz ścian, które mają wpływ na termoizolację, a co za tym idzie, określają współczynnik przewodzenia ciepła. Maksymalna wartość współczynnika przewodzenia ciepła nie może przekroczyć 0,2 W / m²K jeśli chodzi o ściany zewnętrzne. Okna i drzwi balkonowe nie mogą przekroczyć 1,1 W / m²K oraz 1,1 W / m²K w przypadku okien dachowych.

Ile wynosi wskaźnik Ep?

Wskaźnik Ep to ilość energii nieodnawialnej, jaką budynek pozyskuje z surowców energetycznych, jakimi są: węgiel, ropa naftowa oraz gaz.
Energia ta używana jest do ogrzania, ochłodzenia domu, jego wentylacji oraz oświetlenia, a także pogrzania wody i wytworzenia energii używanej do działania sprzętów elektrycznych.
W 2021 roku wskaźnik Ep nie może przekroczyć 70 kWh / (m²/rok).

Materiały budowlane, jakie należy użyć do budowy domu

W hurtowniach oraz sklepach budowlanych dostępnych jest wiele materiałów budowlanych spełniających warunki techniczne.
Najpopularniejsze są pustaki ocieplone watą mineralną oraz zaprawy ograniczające występowanie mostków termicznych. Innymi materiałami są nowoczesne materiały termoizolacyjne, np. styropian oraz wełna mineralna, a także co raz to nowsze pianki służące do termoizolacji.
Stolarka okienna powinna spełniać wymogi izolacyjne, dlatego warto wybrać okna z izolowanymi szybami i z ciepłymi ramkami dystansowymi, a także okna mające dwie komory. Drzwi zewnętrzne powinny być wypełnione materiałem termoizolacyjnym i wyposażone w ciepłe, przerywające przewodzenie przekładki znajdujące się w profilach ram i ościeżnic, a także w progach.

Wybór projektu domu według nowych warunków technicznych

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, są bardzo jasne i obowiązują podczas budowy każdego nowego domu. Warunki te powinny być brane pod uwagę już podczas wykonywania projektu domu. Ważne jest, aby uwzględnić najważniejsze czynniki i podczas projektowania odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:
– czy dom nie przekracza wskaźnika Ep?
– czy w domu znajduje się pompa ciepła lub system solarny?
– ile wynosi wartość współczynnika przewodzenia ciepła?
– jakie materiały będą użyte do wzniesienia budynku?
– czy wnętrze oświetlane będzie światłem naturalnym przez duże przeszklone ściany?

Redakcja ronet.pl