Co zawierają nowoczesne projekty domów jednorodzinnych?

Załatwienie formalności związanych z budową domów czasem bywa skomplikowane. Rozpoczęcie budowy nowoczesnego domu wiąże się z wieloma procedurami, bez których nie można zacząć przedsięwzięcia. Najważniejsze jest sporządzenie projektu, który jest niezbędny do załatwienia wszystkich formalności oraz przeprowadzenia poszczególnych prac.

Co zawiera projekt domu?

Nowoczesne projekty domów muszą spełniać warunki zawarte w ustawie o prawie budowlanym, ponieważ projekt niezgodny z warunkami przysporzyć może kłopotów z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu.

Projekt budowlany składa się z trzech części, którymi są:
* projekt architektoniczno – budowlany – ten projekt składa się z opisu, który ma za zadanie określić formę oraz układ budynku, jego wielkość i kubaturę, a także rozmiar powierzchni użytkowej i informacje o przeznaczeniu użytkowym obiektu. W projekcie zawarte muszą być parametry budowlane oraz materiały budowlane, jakie będą wykorzystywane podczas budowy i rozwiązania techniczne, jakie zastosowane będą w domu. W projekcie zawarty jest rysunek przedstawiający rzuty kondygnacji, dachu oraz fundamentów i przekroju budynku. W rysunku uwzględnione muszą być wszystkie instalacje i rodzaj elewacji,

* projekt techniczny – składa się z opisu i rysunku, zawiera układ konstrukcji, materiały, jakie będą użyte oraz rozwiązania techniczne. W tej części projektu zawarte są opinie geotechniczne dotyczące warunków usadowienia budynku, przekroje budynku, oraz przebieg wszystkich instalacji, a także podział na strefy przeciwpożarowe z opisem stopnia ognioodporności konkretnych elementów konstrukcji,

* plan zagospodarowania działki – w części opisowej uwzględnić należy, co będzie budowane, jak na chwilę rozpoczęcia prac wygląda zagospodarowanie działki, jakie urządzenia budowlane będą używane, a także, jaki jest układ komunikacyjny i dojazd do drogi publicznej.

Rysunek powinien zostać wykonany na kopii mapy zgodnej z oryginałem. Powinno być na niego naniesione usytuowanie działki według stron świata i granice działki oraz rozmieszczenie poszczególnych budynków i wejść, kondygnacji, a także dróg pożarowych. Plan zagospodarowania działki musi obrazować ukształtowanie terenu oraz rozmieszczenie zieleni, a także wszystkie parametry techniczne działki, jakimi są wszystkie instalacje oraz przyłącza i media.
Podczas sporządzania projektu lub jego wyboru warto zwrócić uwagę na ekologiczne rozwiązania, które umożliwią pozyskiwanie energii z natury i należy uwzględnić je w części architektoniczno – budowlanej.

Formalności związane z projektem domu

Projekt domu sporządzony musi być w trzech egzemplarzach, ponieważ musi go mieć inwestor, organ nadzoru budowlanego, a także organ wydający pozwolenie na budowę obiektu.
Storna tytułowa projektu to adres tj. numer działki, imię i nazwisko oraz adres inwestora, a także dane firmy wykonującej prace budowlane i wszystkie dane osób, które sporządziły projekt z podziałem na to kto, jaką część projektu wykonał. Dane osób zawierać muszą także informacje na temat ich uprawnień i datę sporządzenia projektu z podpisami osób pracujących nad nim i spis wszystkich elementów, z jakich składa się cały projekt.
Projekt budowlany zatwierdzany jest częściami. Najpierw zatwierdzana jest część architektoniczno – budowlana i plan zagospodarowania terenu wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt techniczny nie wymaga zatwierdzenia i zostaje dostarczony do nadzoru budowlanego razem z wnioskiem pozwalającym na użytkowanie konkretnego budynku.

Redakcja ronet.pl