Rynek forex – ryzyko związane z korzystaniem z dźwigni finansowej

Handel walutami na forex to forma inwestycji, która pozwala korzystać z dźwigni finansowej. Jak działa giełda walutowa? Jak kształtuje się ryzyko związane z lewarowaniem transakcji? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działa forex?

Przed poruszeniem kwestii ryzyka związanego z korzystaniem z dźwigni finansowej na forex, warto wyjaśnić, czym jest i w jaki sposób działa giełda walutowa. Otóż, forex to międzynarodowa giełda walutowa, której uczestnikami są zarówno globalne instytucje finansowe, czy banki, jak i inwestorzy prywatni. Istotne w tym przypadku jest jednak to, że ponad 90% wszystkich transakcji na forex stanowi obecnie spekulacja. Umożliwia to specyfika działania giełdy, która pozwala handlować walutami od poniedziałku do piątku przez 24 godziny na dobę. W efekcie dzienne obroty na forex przekraczają 5 bilionów dolarów. Sam handel walutami dokonywany jest w parach, które klasyfikuje się na 3 grupy, a mianowicie:

  • Majors — o najważniejszym znaczeniu, które tworzą waluty należące do dużych światowych gospodarek — EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF;
  • Minors — pary tworzone przez walutę z grupy Majors oraz jedną mniej znaczącą, np. USD/CAD, AUD/USD;
  • pary egzotyczne — połączenie, w którym jedna z walut należy do kraju rozwijającego się,np. USD/RON.

Ryzyko związane z korzystaniem z dźwigni finansowej na forex

Jak wspomniano w poprzednim akapicie rynek forex to rynek spekulacyjny, co wynika z dużej zmienności kursów walut. Istotnym elementem inwestowania na forex jest jednak również możliwość korzystania z dźwigni finansowej, czyli mechanizmu pozwalającego zawierać transakcje, których wartość jest kilkukrotnie wyższa niż posiadany kapitał. W efekcie staje się on depozytem zabezpieczającym dla konkretnej transakcji. Warto jednak mieć świadomość, że korzystanie z lewarowania jest bardzo ryzykowne, co wynika z faktu, że podjęcie niewłaściwej decyzji inwestycyjnej będzie skutkowało utratą całego depozytu zabezpieczającego. Istotne w tym przypadku staje się zatem ostrożne korzystanie z dźwigni finansowej oraz umiejętne zarządzanie posiadanym budżetem, co pozwoli zminimalizować poziom ryzyka.

Jak zacząć inwestować na rynku forex?

Chcąc zacząć inwestować na rynku forex warto wiedzieć, że handlować walutami na giełdzie walutowej może praktycznie każdy. Warunkiem koniecznym jest bowiem jedynie posiadanie odpowiedniego rachunku inwestycyjnego, który otwiera się u brokera. podmiot ten pełni wówczas rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Na co zwrócić uwagę przy wyborze rachunku inwestycyjnego? Przede wszystkim na wysokość opłat pobieranych przez brokera, czy poziom zaawansowania udostępnianej przez niego platformy inwestycyjnej, co przekłada się na komfort inwestowania. Bardzo ważną kwestią jest również wiarygodność brokera, którą powinny potwierdzać odpowiednie certyfikaty.

Podsumowując należy stwierdzić, że ryzyko związane z korzystaniem z dźwigni finansowej na forex może być naprawdę duże. W związku z tym z lewarowania należy korzystać w sposób rozsądny i przemyślany.

Artykuł sponsorowany

Redakcja ronet.pl