Najemca kto to jest i jakie ma obowiązki i prawa

Najemca kto to jest? Najem prywatny regulowany jest przez kodeks cywilny, ustawę o ochronie praw lokatorów oraz umowę sporządzaną i podpisywaną przez właściciela lokalu i lokatorów. Prawnie umowa nie jest wymagana na piśmie, ale przyjęło się, że zostaje sporządzona, ponieważ jest ona formą zabezpieczenia w razie wystąpienia jakichś kłopotów i postępowania sądowego.

Najemca kto to jest?

Jest to osoba, która zamieszkuje dany lokal lub użytkuje go w inny sposób, ale nie jest jego prawowitym właścicielem. Najemca nabywa prawo do zamieszkania lokalu, który należy do kogoś innego na podstawie umowy.

Warto zobaczyć: https://ronet.pl/jak-sprawdzic-ksiege-wieczysta-i-co-mozna-w-niej-znalezc/

kim jest najemca

Obowiązki najemcy

Do obowiązków najemcy należy opłacanie czynszu oraz rachunków za media w sposób systematyczny w określonym terminie. Lokator zobowiązany jest do dbania o mieszkanie, które polega na utrzymaniu czystości w każdym miejscu i pomieszczeniu oraz na użytkowaniu wszystkich elementów wchodzących w skład mieszkania w sposób prawidłowy. Najemca musi szanować spokój innych lokatorów oraz naprawiać i konserwować poszczególne urządzenia, które uległy zniszczeniu podczas użytkowania z jego winy.

Jeśli najemca chce zaprosić kogoś do siebie na noc, musi zapytać o zgodę właściciela lokalu. Tak samo dzieje się kiedy najemca chce wprowadzić do mieszkania zwierzęta.

Jakie prawa ma najemca?

Osoba wynajmująca od kogoś mieszkanie ma także swoje prawa, którymi są:
– otrzymanie informacji o wysokości kaucji oraz czynszu za wynajmowany lokal,
– sprawdzenie, czy mieszkanie jest zgodne z ogłoszeniem, np. jaki jest metraż, jakie jest w nim wyposażenie i w jakim jest stanie technicznym oraz wizualnym,
– wgląd do aktu własności mieszkania, w celu upewnienia się, że właściciel ma mieszkanie na własność,
– godne mieszkanie w lokalu, polegające na nie możności eksmisji z dnia na dzień. Wypowiedzenie umowy musi odbyć się zgodnie z jej zapisami,
– wypowiedzenie umowy bez zachowania terminów zawartych w umowie jeśli stan techniczny mieszkania nie pozwala na jego użytkowanie według zapisów zawartych w umowie,
– wymaganie od właściciela przeprowadzenia remontu, dezynfekcji oraz deratyzacji jeśli jest konieczna, a także wymiany zużytych sprzętów RTV i AGD. Naprawy i wymiany muszą odbyć się w konkretnych terminach, jakie podał właściciel lokalu. Jeśli nie dotrzyma on terminów, wówczas lokator może naprawić sprzęty na własną rękę lub na koszt właściciela mieszkania,
– podpisanie umowy na telefon lub internet, ponieważ w czasie najmu najemca zarządza mieszkaniem,
– wyposażyć mieszkanie we własny sprzęt i zabrać go po zakończeniu się umowy najmu,
– wymaganie odwiedzenia mieszkania przez właściciela po wcześniejszym dogadaniu terminu,
– nieodpowiadanie na osobiste pytania zadawane przez właściciela.

Polecamy: https://ronet.pl/czym-sa-kategorie-obiektow-budowlanych/

kim jest najemca

Kiedy najemca odpowiada za szkody powstałe w lokalu?

Za zniszczenia, jakie powstaną w mieszkaniu odpowiadać może właściciel, najemca lub osoby trzecie, które były w lokalu, a także wspólnota mieszkaniowa lub administracja budynku.
Najemca odpowiada za szkody, wówczas gdy powstały one na skutek jego celowego działania lub zaniedbania.

Szkodami takimi są:
– wylanie się dużej ilości wody i zalania mieszkania,
– zepsucie urządzenia wskutek jego złego użytkowania,
– zalanie mieszkania przez deszcz, który dostał się do lokalu przez nie zamknięte okno,
– zniszczenie elementów mieszkania przez zwierzęta lokatora,
– zniszczenia wyrządzone przez gości najemcy.
Najemca nie odpowiada za zniszczenia, które powstaną w skutek zalania mieszkania przez sąsiada, zepsucia się instalacji, która ma ważne przeglądy oraz za zniszczenie klatki schodowej przez osoby trzecie, np. wandali.

Redakcja ronet.pl