Kto może zostać pochowany na cmentarzu katolickim?

Pogrzeb na cmentarzu katolickim przysługuje nie tylko chrześcijanom, lecz także ateistom i wyznawcom innych religii. Według Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo do pochówku ma każdy obywatel naszego kraju bez względu na wyznanie. W niektórych miejscowościach nie ma cmentarza komunalnego, zatem obowiązek pochowania ciał przejmuje lokalny cmentarz wyznaniowy.

Czy ksiądz może odmówić pogrzebu na cmentarzu katolickim?

Ksiądz nie może zakazać pogrzebu na cmentarzu katolickim, lecz ma prawo do odmowy nabożeństwa. Oznacza to, że uroczystość pogrzebowa nie odbędzie się w obrządku rzymskokatolickim w kościele lub kaplicy cmentarnej. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego duchowny powinien odmówić pochówku:

  • notorycznemu apostacie, heretykowi lub schizmatykowi;
  • osobie, które wybrała spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • jawnym grzesznikom, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Jeśli zmarły nie zapisał tego w ostatniej woli, to krewni decydują o charakterze pogrzebu. Nawet jeśli był on ateistą lub nie praktykował, rodzina może wybrać pochówek w obrzędzie katolickim. W przypadku, gdy bliskim zmarłego zależy na mszy żałobnej, warto pamiętać o tym, że ksiądz nie może odmówić jej odprawienia, jeśli zmarły nie dokonał formalnej apostazji. 

Pochówek świecki na cmentarzu katolickim

Pochówek świecki na cmentarzu katolickim jest pozbawiony symboli religijnych, modlitwy, uczestnictwa księdza i mszy świętej. Uroczystość odbywa się w domu pogrzebowym. Przebiega zgodnie z wizją bliskich zmarłego i koncentruje się na wspólnym wspominaniu osoby, która odeszła. Spotkaniu przewodzi Mistrz Ceremonii, który wygłasza mowę pogrzebową. Treść i wydźwięk laudacji jest uzgadniany z krewnymi zmarłego. Często towarzyszy jej oprawa muzyczna (składająca się z ulubionych utworów zmarłego) i audiowizualna (czyli pokazy slajdów ze zdjęć i filmów). Po zakończeniu tej części następuje przejazd na cmentarz i złożenie ciała lub urny z prochami do grobu.

Pochówki świeckie i katolickie organizuje Zakład Pogrzebowy GLORIA. Pracownicy firmy dopełniają niezbędnych formalności w imieniu bliskich zmarłego oraz zajmują się przyszykowaniem ceremonii i stypy. Przygotowują ciało do pochowania w trumnie bądź spopielenia w krematorium. Zakład świadczy także usługi kamieniarskie i wykonuje nagrobki według projektów z katalogu bądź zgodnie z wizją zamawiającego.

Redakcja ronet.pl